professor_pic
بهمن پازوکی

مقاله‌های علمی پژوهشی

کسب رتبه در جشنواره ها(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)