professor_pic
بهمن پازوکی

کسب رتبه در جشنواره ها(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

فعالیت‌های اجرایی